Dịch vụ

Thay vải lọc bùn

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải quyết vấn đề ép bùn chậm hoặc bùn ép không được.  Thay vải lọc bùn Thay khung bản lọc

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, Công việc được mô tả như sau:

Thay thế thiết bị hư hỏng 

Bảo trì máy 

Khắc phục sự cố

Đại tu lại máy

Thay vải lọc

Thay khung bản lọc

Thay băng tải ép

Thay hệ thống cân băng tải tự động 

Làm lại tủ điện điều khiển

Lắp thêm hệ thống xã bùn tự động

Cải tiến máy cũ theo model máy mới dễ vận hành.

Các tin khác

Thay tấm bản lọc

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Thay khung bản ép bùn

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Thay tấm vải lọc

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Thay vải máy ép bùn

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Sửa chữa máy lọc nước thải

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Sửa chữa máy ép lọc bùn

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Sửa chữa máy ép bùn nước thải

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Sửa chữa máy lọc khung bản

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn nhận  sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, khắc phục sự cố, giải..

Sửa chữa máy lọc bùn

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, Công việc được mô tả như..

Sửa chữa máy ép băng tải

Công ty chúng tôi có 15 kinh nghiệm chế tạo máy ép bùn ngoài việc chế tạo máy ép bùn ngoài ra  công ty chúng tôi còn sửa chữa, bảo trì máy ép bùn các loại đảm bảo cho máy cũ làm việc như máy mới, Công việc được mô tả như..
Hotline
Hotline